Wik-inn Marina AB
Din marina knutpunkt i skärgården!

UMS har tillverkat båtar sedan år 2000.

Fram till 2014 var UMS ledande på försäljning av aluminium båtar till Ryssland och den egna marknaden under 2014 startade försäljningen i Sverige och Norge. Sedan 2016 är UMS ett vanligt förekommande märke på de flesta båtmässor.

Materialdimensionerna är väl tilltagna, inte ens på den minsta båtmodellen är det mindre än 3 mm tjocklek på aluminium. Även skrovkonstruktionen är bra och kostsam att framställa, skrovvinkeln är inte densamma längs med skrovet. I aktern på 550DC är den 18 grader men redan midskepps 24 grader. Det ger bra stabilitet, toppfart och förbrukning men samtidigt bra sjöegenskaper tack vare en aggressiv skrovvinkel redan midskepps. 

UMS 410 CC/ OC/ DC/ M/ TT
UMS 460 DC/ CC/ TT
UMS 500 DC/ CC/ TT
UMS 520 PL
UMS 550 DC AL / CC
UMS 600 DC AL/ PL/ CC/ Cruiser/ TT
UMS 750 DC